Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Wzrost konkurencyjności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Art-Medica
Gabinet Stomatologiczny poprzez zakup nowoczesnych urządzeń pozwalających na wprowadzenie do oferty nowych usług

  • Beneficjent:
    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Art-Medica Gabinet Stomatologiczny Marek Drabik
  • Wartość projektu: 108 602,31 PLN
  • Wartość dofinansowania: 60 412,77 PLN
  • Opis projektu:
  • Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnych urządzeń niezbędnych do prowadzenia nowoczesnego gabinetu stomatologicznego. Inwestycja pozwoliła na poszerzenie oferty usług świadczonych przez NZOZ Art-Medica jak również wzrostu standardu dotychczas oferowanych usług.
    Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności gabinetu na rynku lokalnym i regionalnym poprzez wprowadzenie nowych usług, dotychczas nie świadczonych przez Gabinet.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności, Śląskie - pozytywna energia, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego